Usluge

Konsalting

✓ Analiza finansijskog poslovanja

✓ Optimizacija poslovnih procesa

✓ Upravljanje projektima (Project Management)

✓ Izvještaji za menadzment (sa ključnim pokazateljima poslovanja)

Izrada finansijskih / biznis planova

Računovodstvene usluge

✓ Vodjenje poslovnih knjiga I izrada završnih računa

✓ Robno I materijalno poslovanje

✓ Osnovna sredstava, popis imovine i usaglašenje evidencija osnovnih sredstava

✓ Evidencija zaposlenih, obračun zarada, obrasci za prijavu I odjavu radnika, ostali obrasci vezani za obaveze iz radnog odnosa

✓ Informisanje klijenata o aktuelnim poreskim zakonima

✓ Odluke I obrasci neophodni za racunovodstveno poslovanje

Ostale usluge

✓ Osnivanje privrednog društva I preduzetnika

✓ Boravišne dozvole

✓ Usluge platnog prometa

Kontaktirajte nas