Usluge

Pravne usluge

✓ Osnivanje privrednog društva i preduzetnika

✓ Statusne promjene – likvidacije, promjene direktora, osnivača i sl.

✓ Radne i boravišne dozvole za strance

✓ Usluge iz oblasti radnog zakonodavstva – prijave i odjave zaposlenih, refundacije bolovanja, priprema M4 obrazaca i sl.

Računovodstvene usluge

✓ Vodjenje poslovnih knjiga i izrada završnih računa

✓ Osnovna sredstava, popis imovine i usaglašenje evidencija osnovnih sredstava

✓ Evidencija zaposlenih, obračun ličnih primanja i drugih naknada po osnovu radnog odnosa i obračun dnevnica i troškova službenog putovanja

✓ Obračun PDV-a

✓ Fiskalizacija i izrada računa u ime klijenta

✓ Akti i obrasci neophodni za računovodstveno poslovanje

Konsalting

✓ Poreski konsalting

✓ Optimizacija poslovnih procesa

✓ Izvještaji za menadžment (sa ključnim pokazateljima poslovanja)

Izrada finansijskih / biznis planova

CJENOVNIK

NAŠE CIJENE NE ZAVISE OD VAŠEG PRIHODA VEĆ OD OBIMA POSLA I DOKUMENTACIJE
MINIMALNA CIJENA ZA USLUGU RACUNOVODSTVA ZA AKTIVNO PREDUZECE JE 120€ A ZA PREDUZETNIKA 100€
U SLUCAJU PRIVREMENE NEAKTIVNOSTI PREDUZECA/PREDUZETNIKA MINIMALNA CIJENA USLUGE RACUNOVODSTVA JE 70€
CJENOVNIK RAČUNOVODSTVENIH USLUGA IN FLOW DOO PODGORICA

Kontaktirajte nas